ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ตรวจสอบ Download ชุดวิชา ตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบสนามสอบ ข่าวต่างๆของนักศึกษาปริญญาตรี ..อ่านต่อ 23 เมษายน 2561
ระดับปริญญาโท
ตรวจสอบ Download ชุดวิชา ตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบสนามสอบ ข่าวต่างๆของนักศึกษาระดับปริญญาโท..อ่านต่อ 24 กันยายน 2560
กำหนดการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ นศ. ป. ตรี ปีการศึกษา 2561 - 2562
กำหนดการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
..อ่านต่อ 8 กันยายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กิจกรรม KM การจัดการความรู้ของสาขาวิชาฯ ปี 2562

ข้อมูลประกอบ โครงการจัดการความรู้ 

..อ่านต่อ 18 พฤศจิกายน 2562
การสัมมนาทางวิชาการ Packaging Inventions, Limitations and Innovations! 27 สค. 62
เข้าร่วมสัมมนา ฟรี..อ่านต่อ 9 กันยายน 2562
การสัมมนา เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ วันที่ 6 กย. 62
โครงการวันสถาปนา มสธ. ครบ 41 ปี..อ่านต่อ 9 กันยายน 2562
มสธ. ในงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์ 16-25 สค. 62
มสธ. ร่วมงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์ 2562 ณ เมืองทองธานี 16-25 สิงหาคม 2562..อ่านต่อ 10 สิงหาคม 2562
ยินดีกับวีระชัย เลิศวงศ์ไชย เกียรตินิยมวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2560
ขอแสดงความยินดีกับคุณวีระชัย เลิศวงศ์ไชย บัณฑิตเกียรตินิยมอันดันหนึ่ง สำเร็จการศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2560..อ่านต่อ 9 ตุลาคม 2561
ภาพกิจกรรมต่างๆ ของสาขาวิชาฯ หน้ารวม...
การสัมมนาต่างๆ, มอบโล่ห์สามศร, มอบรางวัลการประกวด, บริการสังคม, ฯลฯ..อ่านต่อ 17 สิงหาคม 2561
คลิปแนะนำหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
..อ่านต่อ 6 มิถุนายน 2561
ตำราหลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ตำราตำราหลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดย ผศ.ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด นักศึกษาหรือผู้สนใจ สามารถสั่งซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือ มสธ. หรือ stoubook.stou.ac.th หรือที่ http://stoubook.stou.ac.th/product/3918/2296701_หลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์..อ่านต่อ 31 มีนาคม 2561
ตำราการจัดการฐานข้อมูลสมัยใหม่
ตำราการจัดการฐานข้อมูลสมัยใหม่ โดย ผศ.ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด
นักศึกษาหรือผู้สนใจ สามารถสั่งซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือ มสธ. หรือ stoubook.stou.ac.th หรือที่ https://goo.gl/3plGST

..อ่านต่อ 31 มีนาคม 2561
เรียนรู้เทคโนโลยีและองค์ความรู้สมัยใหม่ ฟรี ผ่าน ThaiMOOC
หลักสูตร ThaiMOOC เรียนฟรี ที่นำเสนอโดยคณาจารย์จากสาขาวิทย์-เทคโนฯ..อ่านต่อ 19 กรกฎาคม 2560

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin