ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ตรวจสอบ Download ชุดวิชา ตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบสนามสอบ ข่าวต่างๆของนักศึกษาปริญญาตรี ..อ่านต่อ 23 เมษายน 2561
ระดับปริญญาโท
ตรวจสอบ Download ชุดวิชา ตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบสนามสอบ ข่าวต่างๆของนักศึกษาระดับปริญญาโท..อ่านต่อ 24 กันยายน 2560
กำหนดการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ นศ. ป. ตรี ปีการศึกษา 2561
กำหนดการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
ตารางฝึกปฏิบัตินักศึกษาปริญญาตรี 2661
..อ่านต่อ 11 กรกฎาคม 2561
โครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการและวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสธ.
..อ่านต่อ 16 สิงหาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
Social Media for Quality of Life สัมมนาและเวิร์กช็อป วันที่ 7 กย. 61
การสัมมนาและเวิร์กช็อป สื่อสังคมออนไลน์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ..อ่านต่อ 17 สิงหาคม 2561
Packaging Innovation สัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ 6 กย. 61
Packaging Innovation สัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ 6 กย. 61..อ่านต่อ 17 สิงหาคม 2561
ประกวดภาพถ่าย ชิงเงินรางวัล
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ ภาพสะท้อน ๔๐ ปี มสธ. การเรียนการสอนทางไกลกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
..อ่านต่อ 17 สิงหาคม 2561
ภาพกิจกรรมต่างๆ ของสาขาวิชาฯ หน้ารวม...
การสัมมนาต่างๆ, มอบโล่ห์สามศร, มอบรางวัลการประกวด, บริการสังคม, ฯลฯ..อ่านต่อ 17 สิงหาคม 2561
ปริญญาโท เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ ICT ขยายเวลาเปิดรับนักศึกษาใหม่ ถึง 31 สค. 61
..อ่านต่อ 11 กรกฎาคม 2561
คลิปแนะนำหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
..อ่านต่อ 6 มิถุนายน 2561
ตำราหลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ตำราตำราหลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดย ผศ.ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด นักศึกษาหรือผู้สนใจ สามารถสั่งซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือ มสธ. หรือ stoubook.stou.ac.th หรือที่ http://stoubook.stou.ac.th/product/3918/2296701_หลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์..อ่านต่อ 31 มีนาคม 2561
ตำราการจัดการฐานข้อมูลสมัยใหม่
ตำราการจัดการฐานข้อมูลสมัยใหม่ โดย ผศ.ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด
นักศึกษาหรือผู้สนใจ สามารถสั่งซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือ มสธ. หรือ stoubook.stou.ac.th หรือที่ https://goo.gl/3plGST

..อ่านต่อ 31 มีนาคม 2561
เรียนรู้เทคโนโลยีและองค์ความรู้สมัยใหม่ ฟรี ผ่าน ThaiMOOC
หลักสูตร ThaiMOOC เรียนฟรี ที่นำเสนอโดยคณาจารย์จากสาขาวิทย์-เทคโนฯ..อ่านต่อ 19 กรกฎาคม 2560

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin