ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ตรวจสอบ Download ชุดวิชา ตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบสนามสอบ ข่าวต่างๆของนักศึกษาปริญญาตรี ..อ่านต่อ 25 พฤศจิกายน 2559
ระดับปริญญาโท
ตรวจสอบ Download ชุดวิชา ตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบสนามสอบ ข่าวต่างๆของนักศึกษาระดับปริญญาโท..อ่านต่อ 24 กันยายน 2560
ปริญญาโท เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับนักศึกษาใหม่ 1/2561
..อ่านต่อ 8 มีนาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
แสดงความยินดีกับ รศ. ดร. สมบัติ ทีฆทรัพย์ รับมอบโล่สามศร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. สมบัติ ทีฆทรัพย์ ในโอกาสเข้ารับมอบโล่สามศร ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ..อ่านต่อ 23 กันยายน 2560
เรียนรู้เทคโนโลยีและองค์ความรู้สมัยใหม่ ฟรี ผ่าน ThaiMOOC
หลักสูตร ThaiMOOC เรียนฟรี ที่นำเสนอโดยคณาจารย์จากสาขาวิทย์-เทคโนฯ..อ่านต่อ 19 กรกฎาคม 2560
ตำราการจัดการฐานข้อมูลสมัยใหม่
ตำราการจัดการฐานข้อมูลสมัยใหม่ โดย ผศ.ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด
นักศึกษาหรือผู้สนใจ สามารถสั่งซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือ มสธ. หรือ stoubook.stou.ac.th หรือที่ https://goo.gl/3plGST

..อ่านต่อ 13 มกราคม 2560
ภาพกิจกรรมต่างๆ ของสาขาวิชาฯ หน้ารวม...
การสัมมนาต่างๆ, มอบโล่ห์สามศร, มอบรางวัลการประกวด, บริการสังคม, ฯลฯ..อ่านต่อ 21 กันยายน 2559





ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin