เทคนิคการถ่ายภาพให้สวยงาม KM วส.

เทคนิคการถ่ายภาพให้สวยงาม (ด้วยกล้องมือถือ)
ความน่าสนใจของการถ่ายภาพ
 • ถ่ายภาพบุคคล เน้นความโดดเด่นของคน
 • ถ่ายภาพเหตุการณ์ บันทึกเหตุการณ์ เล่าเรื่อง
 • ถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ บันทึกสถานที่ เล่าเรื่อง

องค์ประกอบในการบันทึกภาพ
 • แสง แสงสว่างเพียงพอ ความเปรียบต่างดี (contrast) ทิศทางแสงดีต่อภาพ 
 • วัตถุ ตัววัตถุน่าสนใจ ตัวแบบเข้าใจการโพสต์ท่า สู้กล้อง เหตุการณ์น่าถ่ายภาพ
 • กล้อง  มีคุณภาพดี เลนซ์ดี มีโหมดถ่ายภาพให้เลือก ปรับตั้งค่าใช้งานได้เหมาะสม
 • Story เรื่องราวของภาพ สิ่งที่บันทึกเพื่อต้องการสื่อออกไป
หลักการถ่ายภาพ
 • การจัดวางองค์ประกอบ จุดเด่น จุดเสริม ของภาพ
 • การจัดสมดุลของภาพ ความลงตัว ไม่อึดอัด
 • การจัดแสง ทิศทางของแสง สมดุลของความสว่าง
 • การจับอารมณ์ของภาพ จังหวะ แววตา ท่าทาง แอคชั่น
 • การเคลียร์ฉากหลัง สิ่งไม่สวยงาม สิ่งแปลกปลอม
 • การเลือกมุมกล้องเพื่อเสริมจุดเด่น
การถ่ายภาพบุคคลให้สวยงาม
 • โพสต์ท่า จัดพื้นที่ภาพ จัดองค์ประกอบ ฉากหลัง จัดมุมกล้อง
 • จับจังหวะให้ได้ ศึกษาจังหวะ ถ่ายดัก (นับหนึ่ง สอง กดเลย)
 • เก็บรายละเอียดของดวงตาและใบหน้า
 • ขัดเกลาความไม่สมบูรณ์ออก ถ่ายซ่อม ลบภาพที่ไม่ดี
 • ภาพ Candid หรือกึ่ง Candid
เทคนิคอื่นๆ 
 • ถ่ายซูมให้เหลือพื้นที่ด้านข้างพอประมาณ จุดเด่นภาพไม่โย้ (เลนซ์มือถือการบิดเบี้ยวบริเวณขอบภาพมีสูง)
 • ตั้งสัดส่วนภาพให้เหมาะสม (1:1, 4:3, 16:9, 18:9) มีผลต่อการเก็บภาพได้ครบถ้วน
 • ตั้งความละเอียดของไฟล์ภาพ ตามตัวเลือกของกล้อง (ความละเอียดสูง ขยายได้มาก ไฟล์ใหญ่)
 • ถ่ายตามแสง ไม่ย้อน (หน้านางแบบสว่าง รับแสงเต็มที่ ฉากหลังมืด)
 • การละลายพื้นหลัง (ชัดตื้น aperture priority)
 • การถ่ายย้อนแสง เปิดแฟลชช่วย
 • การถ่าย Selfie ถ่ายตั้งเวลา ให้มีเวลาจัดองค์ประกอบภาพ
ข้อมูลประกอบ เทคนิคการถ่ายภาพ 
ผู้เข้าชม 93 คน UPDATE วันที่ 7/9/2019 2:12:16 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin