ภาพ การสัมมนา Smart Packaging และมอบรางวัล 14 กันยายน 2559

การสัมมนา Smart Packaging และพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวด Smart Packaging 
มสธ. ร่วมกับ TOPIC สวทช. ณ BITEC 14 กันยายน 2559
IMG_0467.JPG
IMG_0488.JPG
IMG_0508.JPGIMG_5687.JPG
IMG_5698.JPG
IMG_5694.JPG
IMG_5714.JPG
IMG_5765.JPG

ผู้เข้าชม 65 คน UPDATE วันที่ 9/21/2016 9:06:22 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin