ข้อมูล การติดต่อสาขาวิชาฯ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

โทรศัพท์ 02 5048191 - 3     
โทรสาร:  02 5034932
E-mail: stoffice@stou.ac.th
http://scitech.stou.ac.th/
  Latitude - Longitude:  13.9112066,100.5356419

แผนที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี

map1.jpg
แผนที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารวิชาการ 3 ชั้น 4

building.jpg
โลโก้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คลิกขวา save as...) 

JPEG file  SciTech_Logo-ok.jpg

PNG file  SciTech_Logo-ok.png

ผู้เข้าชม 161 คน UPDATE วันที่ 8/27/2019 4:25:54 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin