สอนเสริม 96102

กำหนดการสอนเสริมชุดวิชา 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครั้งที่ 1 วันที่ 29 ตุลาคม 2560 เวลา 9:00-15:00 น.
ครั้งที่ 2 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9:00-15:00 น.
ครั้งที่ 3 วันที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 9:00-15:00 น.
จำนวน 7 ศูนย์ ได้แก่
1) ร.ร.สารวิทยา  กทม.
2) ร.ร.สมุทรปราการ  จ.สมุทรปราการ
3) ร.ร.ชลกันยานุกูล  จ.ชลบุรี 
4) ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย  จ.นครราชสีมา
5) ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย  จ.เชียงใหม่
6) ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี  จ.พิษณุโลก 
7) ร.ร.สุราษฎร์ธานี  จ.สุราษฎร์ธานี 
ผู้เข้าชม 1573 คน UPDATE วันที่ 10/5/2017 3:17:37 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin