ภาพ การสัมมนา Active Food Packaging 6 กันยายน 2559

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับ University of Parma ประเทศอิตาลี และบริษัท Entech จำกัด
จัดการสัมมนานานาชาติเรื่อง Active Food Packaging ณ ห้องสามศร อาคารเอนกนิท้ศน์ วันที่ 6 กันยายน 2559 

IMG_5406.JPG
IMG_5396.JPG
IMG_5405.JPGIMG_5377.JPG
IMG_5444.JPG
IMG_5471.JPG

ผู้เข้าชม 69 คน UPDATE วันที่ 9/21/2016 10:34:44 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin