ภาพกิจกรรม ปริญญาโท INT รุ่น 2

การปฐมนิเทศน์ นักศึกษาใหม่ ปริญญาโท INT รุ่น 2 เดือนสิงหาคม 2559 
ปาฐกถาพิเศษโดย ดร. สมบัติ ฑีฆทรัพย์ และกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่จากรุ่น 1 ที่สนุกสนานและน่าประทับใจ 

IMG_4625.JPG
IMG_4638.JPG
IMG_4656.JPG
IMG_4664.JPG
IMG_4676.JPG
IMG_4663.JPG
IMG_4698.JPGIMG_4688.JPGผู้เข้าชม 115 คน UPDATE วันที่ 9/22/2016 12:41:20 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin