กิจกรรมแลกเปลียนเรียนรู้ (SciTech KM) 6 กพ. 62

HEA Fellowship: Experience Sharing 
by
Assoc. Prof. Dr.Boontip Siritarungsri 
and Assoc. Prof. Dr.Sita Yiemkuntitavorn
วันพุธที่ 6 ก.พ. 2562 9.30-12.00 
ห้อง 2605 ชั้น 6 อาคารบริหาร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง โทร 8191-3
 
HEA pict ไทย.jpg
ผู้เข้าชม 193 คน UPDATE วันที่ 2/11/2019 3:08:17 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin