ภาพกิจกรรมต่างๆ ของสาขาวิชาฯ หน้ารวม...

>> โครงการบริการสังคม บรรจุภัณฑ์เพื่อ OTOP จ. ลพบุรี-พิจิตร 7-10 สิงหาคม 2561

>> การสัมมนาสาขาวิทย์เทคโนฯ จ. ชลบุรี (สวนนงนุช) 31 กค.-1 สค.  2561


>> การสัมมนา Active Food Packaging  6 กันยายน 2559

>> มอบโล่ห์สามศร 5 กันยายน 2559 

>> โครงการบริการสังคม SmartPhone กรกฏาคม 2559 
>> มอบโล่ห์สามศร อ.ปุ่น คงเจริญเกียรติ กิจกรรม 37 ปี มสธ. 5 กันยายน 2558


>> คลีนิกบรรจุภัณฑ์ บริการสังคม ณ เมืองทองธานี กันยายน 2558


ผู้เข้าชม 108 คน UPDATE วันที่ 8/17/2018 3:43:01 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin