ทุนการศึกษา เอกการพิมพ์-บรรจุภัณฑ์

ข่าวดี ทุนการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ที่สมัครเข้าเรียนเอกการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นกรณีพิเศษในภาคการศึกษาที่ 1/2560 
สมัครขอรับทุนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 สิงหาคม 2560 ประกาศผลผู้ได้รับทุน 15 สิงหาคม 2560 
(และสมัครเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 1 กันยายน 2560)

รายละเอียดและเงื่อนไขการขอรับทุน คลิก 

ใบสมัครขอรับทุน .pdf คลิก 
ใบสมัครขอรับทุน .doc ดาวน์โหลด

หลักสูตรการศึกษาด้านการพิมพ์-บรรจุภัณฑ์ คลิก

เมื่อได้รับการตอบรับทุนจากคณะกรรมการแล้ว จึงไปลงทะเบียน และนำใบเสร็จรับเงินพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มายื่นขอรับเงินทุน 
เอกสารการยื่นรับเงินทุน คลิก-ดาวน์โหลด
ผู้เข้าชม 652 คน UPDATE วันที่ 8/10/2017 4:19:48 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin