เรียนรู้เทคโนโลยีและองค์ความรู้สมัยใหม่ ฟรี ผ่าน ThaiMOOC

ขอเชิญนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ลงทะเบียนเข้าศึกษาองค์ความรู้ทางสื่อออนไลน์ Thai MOOC ลงทะเบียน เรียนฟรี
หลากหลายหลักสูตรที่นำเสนอโดยคณาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เชิญเลือกเรียนรู้กันได้ ตามลิ้งค์ด้านล่าง..
  • หลักสูตร การออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการ (Product Design for Entrepreneur) คลิก
  • หลักสูตร เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล (Digital Media Creation Technology) คลิก
  • หลักสูตร ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบิ๊กดาตา (Big Data Concept) คลิก
ผู้เข้าชม 202 คน UPDATE วันที่ 7/19/2017 5:57:14 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin