ลงทะเบียนเรียน ต้องใส่ใจ

ข้อมูลการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี

 
 !! คำเตือน !! ชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ห้ามลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา 
 


ข้อควรระวังในการลงทะเบียน


 หนึ่ง   รหัสนักศึกษาอย่าผิดพลาด สอง   ไม่ขาดสถานภาพนักศึกษา
 สาม   ฝนใบลงทะเบียนเพียรตรวจตรา สี่   วิชาต้องเปิดให้ในภาคนั้น
 ห้า     สอบผ่านแล้วอย่าหลงมาลงอีก หก   ต้องหลีกเลือกเสรีที่ปิดกั้น
 เจ็ด   ภาคเดียวลงครั้งเดียวอย่าเกี่ยวพัน  แปด   ชุดนั้นถูกโครงสร้างที่วางไว้
 เก้า    สั่งซื้อวัสดุดูให้ครบ สิบ   ประสบฯ อย่ารีบร้อนก่อนเงื่อนไข
 สิบเอ็ด รหัสวิชาซ้อนต้องถอนไป สิบสอง ใส่เงินให้ครบจบขั้นตอน

สิบสองข้อ พึงใส่ใจ ไม่พลาดเอย 


ผู้เข้าชม 183 คน UPDATE วันที่ 3/29/2018 8:43:19 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin