ภาพกิจกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ 2562 กิจกรรมในบู้ธ มสธ.

มหกรรมวิทย์ 23.jpg มหกรรมวิทย์ 1.jpg
มหกรรมวิทย์ 19.jpg มหกรรมวิทย์ 27.jpg
มหกรรมวิทย์ 29.jpg มหกรรมวิทย์ 17.jpg มหกรรมวิทย์ 20.jpg มหกรรมวิทย์ 5.jpg มหกรรมวิทย์ 26.jpg มหกรรมวิทย์ 18.jpg
มหกรรมวิทย์ 4.jpg มหกรรมวิทย์ 16.jpg มหกรรมวิทย์ 25.jpg  
ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชมบู้ธของ มสธ. และขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ช่วยกันทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
พบกันใหม่ปีหน้า ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2563...
ผู้เข้าชม 110 คน UPDATE วันที่ 8/25/2019 7:22:34 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin