ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศ ป. โท INT รุ่น 5

ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศ นศ. ป. โท INT รุ่น 5 (24-25 สค. 62)
ปฐม วิทย์เทคโน 62.jpg

รูปหน้า ร. 7-2.jpg รูปหน้า ร. 7 BC.jpg
รูปหน้า ร. 7-3.jpg หอพระ กลางวัน.jpg
เสารีย์ ร.7.jpg พุ่มข้าวบิณฑ์ 62.jpg
รูปหน้า ร.7.jpg ประธานรุ่น 5.jpg
พุ่มข้าวบิณฑ์ 62-2.jpg
ตารางปฐมนิเทศน์ 24 สค. 62.jpg
ตารางปฐมนิเทศน์ 25 สค. 62.jpg

รายชือ นศ. INT รุ่น 5.JPG

ผู้เข้าชม 84 คน UPDATE วันที่ 8/25/2019 6:18:55 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin