หลักสูตรประกาศนียบัตร ใหม่ ด้านการผลิต และด้านสารสนเทศ

ใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตร ด้านการผลิต และ ด้านสารสนเทศ หลักสูต1 ปี 
  • ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
  • ประกาศนียบัตรเทตโนโลยีสารสนเทศ 
เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป
รายละเอียดหลักสูตร คลิก
ผู้เข้าชม 279 คน UPDATE วันที่ 12/30/2019 9:48:44 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin