ประมวลภาพกิจกรรมการฝึกปฎิบัติและประสบการณ์วิชาชีพ


- 96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บภาค 1/59 รอบ 1 วันที่ 22-24 ตค 59
IMG_1.jpg IMG_2.jpg96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บภาค 2/59 รอบ 2 วันที่ 19-12 พย 59
IMG_1.jpg IMG_2.jpg

96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาค 2/59 รอบ 2 วันที่ 19-12 พย 59
ผู้เข้าชม 79 คน UPDATE วันที่ 1/10/2017 12:07:23 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin