มสธ. ในงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์ 16-25 สค. 62

กิจกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ 2562 ที่จัดโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1. กิจกรรมลงทะเบียนส่งชื่อไปดาวอังคารกับนาซ่า (ตัวอย่างบัตร)
2. ผลงานวิจัยของนักศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดาวน์โหลดบทความวิจัย ที่ต้องการ (PDF)
3. สาระน่ารู้กับแพทย์แผนไทย โดย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มสธ.

ผู้เข้าชม 402 คน UPDATE วันที่ 8/10/2019 1:53:47 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin