เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 
 แหล่งค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ / เทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  คลิกที่นี่

ถ้าท่านมีแหล่งความรู้ที่จะแนะนำโปรดส่ง email : nuttaporn.hen@stou.ac.th 
ผู้เข้าชม 140 คน UPDATE วันที่ 7/10/2016 11:36:07 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin