ภาพ มอบรางวัลประกวดเว็บ คืนความสุขให้ผู้สูงอายุ

IMG_3695.JPG
IMG_3645.JPG
IMG_3710.JPG
IMG_3716.JPG
IMG_3639.JPG
IMG_3650.JPG
IMG_3657.JPG

ผู้เข้าชม 51 คน UPDATE วันที่ 9/6/2015 5:48:50 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin