ภาพกิจกรรม ป. โท INT รุ่น 4

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ป. โท  INT รุ่น 4

ไหว้ครู 1.jpg

ไหว้ครู 2.jpg

พระรูป ร.7 1.jpg

พระรูป ร.7 2.jpg

ลานอุทยาน 2.jpg

ลานอุทยาน 1.jpg

พุ่มข้าวบิณฑ์.jpg

อ. สมบัติ ให้แนวทาง.jpg

บรรยาย 6.jpg

บรรยาย 5.jpg

พี่พบน้อง.jpg

ปฐมนิเทศ ผูกข้อมือ 2.jpg

ปฐมนิเทศ รูปหมู่.jpg

ผู้เข้าชม 67 คน UPDATE วันที่ 8/26/2018 3:22:23 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin