ความพึงพอใจ และความสัมฤทธิ์ผลของผู้เรียน คือเป้าหมายของเรา

นักศึกษา มสธ.    มีวินัย ไฝ่เรียน เพียรมุ่งมั่น   เพื่อถึงวัน สำเร็จ การศึกษา
คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมอยู่เคียงข้าง ทุกเวลา 
นักศึกษา ก้าวสู่ชัย สำเร็จด้วยกัน

IMG_0594.JPG IMG_1500.JPG IMG_3066.JPG
ผู้เข้าชม 126 คน UPDATE วันที่ 8/25/2015 9:26:13 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin