แหล่งวิทยาการเพื่อการเรียนและการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

 ตารางสอนเสริมผ่านอินเทอร์เน็ต   ลิงค์ไปยัง e-tutorial รวมทุกชุดวิชาของมหาวิทยาลัย   

 สื่ออิเล็กทรอนิกส์     เป็นสื่อเพื่อการศึกษาเพิ่มเติมในชุดวิชาของสาขาวิชา
       
              
 สื่อ LOM     เป็นสื่อเพื่อการศึกษาในเนื้อหาสนใจ                   

ผู้เข้าชม 166 คน UPDATE วันที่ 3/8/2017 11:29:24 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin