การสัมมนา เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ วันที่ 6 กย. 62

โปสเตอร์ ปชส. การพิมพ์ 3 มิติ มสธ..jpg


วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร พร้อมทีมคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


บันทึกการถ่ายทอด Facebook Live (ช่วงแรกไม่มีเสียง เลื่อนไปนาทีที่ 18 เป็นต้นไป)


รายละเอียดการสัมมนา 

ภาพและตัวอย่างชิ้นงาน  การสัมมนาการพิมพ์ 3 มิติ


แผนที่การเดินทางมา มสธ. ศูนย์ฝึกอบรม

ผู้เข้าชม 231 คน UPDATE วันที่ 9/9/2019 12:22:13 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin