ปฐมนิเทศน์ ปริญญาโท INT รุ่น 5 (2562)

กำหนดการ ปฐมนิเทศน์ ปริญญาโท INT รุ่น 5 (24-25 สิงหาคม 2562)

เอกสารแนะนำรายวิชา
ผู้เข้าชม 197 คน UPDATE วันที่ 8/25/2019 6:13:32 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin