ภาพ การสัมมนาสาขาวิชาฯ จังหวัดชลบุรี 2-3 มีนาคม 2559

ารสัมมนาสาขาวิชาฯ จังหวัดชลบุรี 2-3 มีนาคม 2559
>> ดูงานการจัดการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
>> ดูงานเครื่องมือทดสอบและปฏิบัติการ สถาบันเทคโนโลยีไทย-เยอรมัน
>> สัมมนาการพัฒนาสาขาวิชา โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ พัทยา ชลบุรี

IMG_9005.JPG
IMG_9021.JPG


IMG_9104.JPGIMG_9110.JPG
IMG_9086.JPGIMG_9103.JPG


ผู้เข้าชม 64 คน UPDATE วันที่ 5/11/2016 10:18:39 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin