ข้อมูลเพิ่มเติม ผศ.ดร. บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์ : สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

Boonchai photo thin.png  สื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับ สุขภาพและคุณภาพชีวิต ....  
 • คุณภาพชีวิต:
  • สุขใจปลายปากกา เว็บบล็อกคัดสรร เวทีนักเขียนอิสระที่สร้างสรรเนื้อหาที่ดีต่อผู้คนและสังคม (เว็บ: สสส.)
  • ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คนและสังคม (เว็บ: สสส.)
  • ตัวอย่างการออกแบบสัญลักษณ์บนพื้นชานชาลาเพื่อช่วยให้ขึ้นรถไฟได้ถูกต้องรวดเร็ว (เว็บ: MThai.com)
  • แนวคิดการออกแบบที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ (เว็บ: บางกอกซิตีสมาร์ท)  
  • การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุติดบ้าน/ติดเตียง (คลิป: กรมอนามัย)
  • ความปลอดภัยภายในบ้านสำหรับผู้สูงอายุ (คลิป: วิศกรสีขาว)
การมีสุขภาพที่ดีก็เหมือนการมี Six Pack เป็นรางวัลของผู้ตั้งใจ สร้างได้ด้วยตนเองเท่านั้น จะทำแทนกันไม่ได้ 
bella00-1.jpg ออเจ้า 1.jpg 
ผู้เข้าชม 132 คน UPDATE วันที่ 6/13/2019 12:46:45 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin