การสัมมนาทางวิชาการ Packaging Inventions, Limitations and Innovations! 27 สค. 62

รายละเอียดโครงการสัมมนา Packaging Inventions, Limitations and Innovations! The Challenge to be Successful.

เอกสารประกอบการสัมมนา Future & Challenges for Bio-Bioplastics under Global Environment Crisis (K. Jim Jem)

เอกสารประกอบการสัมมนา Bio Plastics 4.0 (รศ.ดร. พิฑูรย์ ตรีวิจิตรเกษม)

Facebook Live บันทึกการบรรยายของวิทยการ

Poster Oie.jpg

กรอกใบสมัคร ออนไลน์ คลิกที่นี่

ผู้เข้าชม 140 คน UPDATE วันที่ 9/9/2019 12:25:35 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin