ภาพตัวอย่างงาน และกิจกรรม สัมมนา การพิมพ์ 3 มิติ

ภาพตัวอย่างงาน และกิจกรรมการสัมมนา การพิมพ์ 3 มิติ
ชิ้นงานสามมิติ.jpg ชิ้นงานสามมิติ 2.jpg

การตกแต่งผิวหน้าด้วยเลเซอร์ บนขวดแก้ว และตกแต่ง-ตัด บนแผ่นไม่
ตัวอย่าง ขวดแก้ว crop.jpg  ตัวอย่าง เลเซอร์.jpg  
ตัวอย่างการตกแต่งผิวหน้าด้วยเครื่องพิมพ์ยูวี (และตัดด้วยเลเซอร์)
ตัวอย่าง เลเซอร์ ยูวี.jpg
ผู้เข้าชม 80 คน UPDATE วันที่ 8/28/2019 4:10:27 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin